SKOL on valtakunnallinen kasvatustieteiden opiskelijoiden liitto, jonka jäsenjärjestöjä ovat 8 eri ainejärjestöä ympäri Suomen. SKOLin tehtävänä on lisätä valtakunnallista kasvatustieteiden opiskelijoiden yhteistyötä sekä brändätä kasvatustieteitä tieteenalana. Teemme lisäksi yhteistyötä eri kasvatustieteiden alan toimijoiden kanssa. Missionamme on auttaa jokaista kasvatustieteiden opiskelijaa löytämään oma polkunsa työelämässä lisäämällä ymmärrystä kasvatustieteilijöiden uramahdollisuuksista.

Haemme nyt täydennyshakuna hallituksen jäseniä sekä toimihenkilöitä. Hakea voit mihin tahansa muuhun tehtävään paitsi puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, rahastonhoitajaksi tai EPALE-lähettilääksi, sillä nämä pestit on täytetty virallisesti jo viime syyskokouksessa. Mahdollisia valittavia hallituspestejä ovat sihteeri, työelämävastaava, yhteistyövastaava, viestintävastaava, kaupunkivastaava, edunvalvontavastaava, podcast-vastaava.

Haku on auki 24.2.2022-10.3.2022. Hakeminen tapahtuu jättämällä nykyiselle hallitukselle hakemus sähköpostitse. Lue tarkemmat hakuohjeet artikkelin lopusta!

Haemme hallitusjäseniä ja toimihenkilöitä erityisesti seuraaviin tehtäväalueisiin:

Kaupunkitoiminta

Kaupunkitoiminnassa koordinoit jäsenjärjestöjen SKOL-vastaavien toimintaa. Raportoit vastuualueesi toiminnasta kuukausittain muulle hallitukselle kokouksissa. Kehität aktiivisesti kaupunkien välistä yhteistyötä ja olet mukana järjestämässä esimerkiksi vuosittaista KAsvatustieteiden opiskelijoiden Asiantuntijuus ja OsaamisSeminaaria eli KAAOS-työelämätapahtumaa.

Yhteistyötoiminta

Yhteistyötoiminnan kentällä pidät aktiivisesti yhteyttä SKOLin yhteistyökumppaneihin, kuten Speciaan. Sinut voidaan valita yhden tai useamman tahon vastaavaksi. Osallistut yhteistyöpalavereihin ja pidät huolen, että yhteistyökumppaneiden kanssa laadittujen yhteistyösopimusten ehdot toteutuvat. Yhteistyössä kumppanien kanssa pääset järjestämään erilaisia tapahtumia ja opiskelijatoimintaa. Yhteistyövastaavana voit olla esimerkiksi vastuussa vuoden kasvatustieteilijän valinnan organisoinnista.

Työelämätoiminta

Työelämätoiminnassa pyrit edistämään alumniyhteistyötä ja järjestät työelämään liittyviä tapahtumia ja mahdollisesti tiedottamista. Toiminnallasi lisäät valtakunnallisesti kasvatustieteilijöiden uramahdollisuustietoutta ja pyrit brändäämään kasvatustieteitä tieteenalana. Mahdollisena projektina on esimerkiksi valtakunnallisen alumnirekisterin perustaminen. Voit päästä kehittämään palvelujamme, kuten Mentorointiohjelmaa.

Sihteeri

Sihteerinä hoidat kokousten pöytäkirjojen kirjoittamisen ja arkistoinnin. Avustat puheenjohtajistoa erilaisten dokumenttien valmistelussa ja voit halutessasi esimerkiksi hallinnoida hallituksen sähköpostia.

EPALE

EPALE-tiimissä työskennellään EPALE-hankkeen opiskelija- ja alumnimarkkinoinnin parissa. Tiimin tavoitteena on erilaisin tempauksin levittää tietoa aikuiskoulutuksen eurooppalaisesta foorumista EPALEsta. Tässä tehtävässä saat kokemusta hanketyöskentelystä oman alamme kansainvälisessä ympäristössä ja toimit yhteistyössä aikuiskasvatuksen ammattilaisten sekä Opetushallituksen työntekijöiden kanssa.

Toimihenkilöt

Jos et ole valmis sitoutumaan hallituksen viralliseksi jäseneksi, voit vastaaviin tehtäviin hakea myös toimihenkilöksi. Toimihenkilönä voit keskittyä kapea-alaisemmin johonkin projektiin tai vastuualueeseen.

Onko sinulla jokin oma idea, jota haluaisit toteuttaa SKOLin mahdollistama? Otamme mukaan myös toimihenkilöitä, jotka haluavat toteuttaa muuten jonkin uuden projektin, kehitysidean tai uutta toimintaa SKOLilla. Idean tulee olla linjassa SKOLin tavoitteiden ja toimintatapojen kanssa. Idea hyväksytetään hallituksen kokouksessa. Lähde rohkeasti ehdottamaan meille uutta projektia tai toimintaideaa!

Pätevyys tehtäviin

Sinun ei tarvitse olla usean vuoden järjestökonkari tai järjestötoimintaguru hakeaksesi SKOLin hallitukseen. Perehdytämme tarvittaviin tehtäviin hyvin. Edellytämme sinulta vain:

  • kiinnostusta valtakunnalliseen järjestötoimintaan
  • motivaatiota ja halua kehittää SKOLin toimintaa
  • intoa oppia uutta ja kehittää itseäsi
  • yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

Tehtävissä kartutat hyödyllistä työelämäkokemusta, voit saada valtakunnallisella tasolla uusia kontakteja ja opit kasvatustieteilijöiden tarvittavia työelämätaitoja. Tehtävien sisältö tarkentuu vielä monilta osin riippuen siitä, mitä jäsen haluaa tehtävässään toteuttaa.

Hakuohjeet

Laita rohkeasti meille vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteeseen skol.hallitus@gmail.com 10.3.2022 klo 23:59 mennessä! Hakemukseen riittää nimesi, yhteystietosi ja tieto siitä mihin tehtäviin olet hakemassa, ja oletko kiinnostunut hallituksen virallisesta jäsenyydestä vai toimihenkilön positiosta.

Toimihenkilöt valitaan seuraavassa hallituksen kokouksessa. Yhdistyksen kokous valitsee hallituksen jäsenet maalis-huhtikuussa. Kokouksista ilmoitetaan myöhemmin.

Vastaa

%d