Tervetuloa Suomen Kasvatustieteiden Opiskelijoiden Liiton kevätkokoukseen!

Yhdistyksen kokous pidetään etänä Zoomissa keskiviikkona 4.5.2022 klo 17.00 alkaen.

Yhdistyksen kokous on avoinna kaikille SKOLin jäsenjärjestöjen (AKK ry, Peduca ry, Kassos ry, Emile ry, Lastu ry, Motiva ry, Mentor ry ja Katko ry) henkilöjäsenille. Kaikilla osallistujilla on puheoikeus. Äänioikeus on jäsenjärjestöjen erikseen valtuuttamilla edustajilla.

Kokouksessa käsitellään vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus, päätetään vuoden 2021 hallituksen vastuuvapaudesta sekä valitaan vuoden 2023 Kasvisristeilyn ja Supersitsien järjestäjäkaupungit.

Kokouskutsu lähetetään jäsenjärjestöjen hallituksille. Voit ilmoittaa osallistumisestasi kokoukseen SKOLin puheenjohtajistolle osoitteeseen skol.puheenjohtaja@gmail.com ennen kokousta, niin saat kokouslinkin ja ohjeet.

Tule mukaan vaikuttamaan ja tutustumaan kasvatustieteiden opiskelijoiden valtakunnalliseen toimintaan!

 

Mitä jäsenjärjestöjen tulisi tehdä ennen kokousta?

  • Jokaisella jäsenjärjestöllä on käytössään yksi (1) ääni. Valitkaa ja valtuuttakaa järjestönne virallinen edustaja, joka käyttää yhdistyksen ääntä kokouksessa. Ilmoittakaa meille edustajanne valtakirjalla 3.5.2022 klo 18 mennessä osoitteeseen skol.puheenjohtaja@gmail.com. Jokaisen jäsenjärjestön virallisia edustajia voi olla vain yksi. Kokous on kuitenkin avoin kaikille jäsenjärjestöjen jäsenille, jolloin kokoukseen voi osallistua kaikki jäsenet, mutta vain valtuutettu edustaja on äänivaltainen
  • Äänioikeutettu jäsen merkitsee kokouksessa näyttönimekseen koko nimensä ja edustamansa ainejärjestön nimen
  • Asiaa kokouksessa on paljon, joten toivomme teidän perehtyvän mahdollisimman hyvin liitteisiin ennen kokousta. Kokous puheenjohdetaan sillä oletuksella, että dokumentit ovat kaikille tutut!
  • Jos jäsenjärjestöllä on jokin kokoukseen esille tuotava asia, on siitä ilmoitettava kirjallisesti puheenjohtajistolle vähintään viikkoa ennen yhdistyksen kokousta

 

Vastaa

%d