Suomen Kasvatustieteiden Opiskelijoiden Liitto tarjoaa palveluita jäsenyhdistyksilleen sekä niiden jäsenille

Liiton tehtävänä on kehittää yhteistyötä eri kaupunkien kasvatustieteiden opiskelijoiden välillä sekä vahvistaa kasvatustieteilijöiden brändiä työmarkkinoilla. Tavoitteena on lisätä kasvatustieteiden opiskelijajärjestöjen yhteistoimintaa ja tehdä kaupunkien välisten yhteistyökuvioiden toteutumisen helpoksi toimimalla linkkinä järjestöjen välillä, sekä omalta osaltaan toteuttaa kaikille yhteistä toimintaa. Voit tutustua SKOLin syntytarinaan täällä.

SKOL pyrkii brändäämään kasvatustieteitä omana tieteenalanaan ja välittämään tietoa siitä, mitä kasvatustieteilijöillä on tarjota työmarkkinoille, mitkä ovat kasvatustieteilijöiden valttikortteja työelämässä ja mistä kasvatustieteen opinnot koostuvat. Tavoitteena on myös välittää arvokasta tietoa kasvatustieteilijöistä yhteistyökumppaneina kiinnostuneille tai työntekijöinä hyötyville tahoille. Halunamme on myös tiedottaa kasvatustieteistä korkeakouluhakijoille. Jäsenjärjestöjen ja SKOLin välisellä yhteistyöllä vahvistamme yhteishenkeä kasvatustieteiden opiskelijoiden keskuudessa ympäri Suomea ja luomme yhdessä kasvatustieteilijöille vahvempaa jalansijaa työelämässä!

Liiton hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan ja vuosikokouksessa äänioikeutta käyttävät jäsenjärjestöt.

In English

Suomen Kasvatustieteiden Opiskelijoiden Liitto ry (shortly SKOL) has been founded to increase co-operation among students in the field of education. The Union organizes events for students of education nationally and creates and strengthens the brand of education professionals.