Helsingin yliopistossa on yleisen ja aikuiskasvatustieteen koulutusohjelma, joka tarjoaa kattavan paketin opintoja oppimisen, opetuksen, kehityksen ja koulutuksen aihealueista. Näitä teemoja käsitellään muun muassa koulutuspolitiikan, työelämän, vuorovaikutuksen ja johtamisen näkökulmista. Meidän opetussuunnitelmamme ottaa siis laajasti huomioon kasvatustieteilijän erilaiset asiantuntijuusalueet ja perehdyttää opiskelijat niihin. Näiden lisäksi opiskelijat saavat painottaa osaamisensa kehittämistä valitsemaansa suuntaan: kasvatus, koulutus ja yhteiskunta; oppiminen ja opetus tai toiminta, muutos ja innovaatio.

Vapautta lisää myös sivuaineiden lähes vapaa valinta; vain muutamiin sivuaineisiin on pääsykoevaatimus. Lisäksi jos Helsingin yliopiston oma tarjonta ei riitä, niin JOO-opinnoilla (joustava opinto-oikeus) voi hakea muihin korkeakouluihin suorittamaan opintoja. Esimerkiksi Aalto-yliopiston tuotanotalous on Helsingin kasvatustieteilijöiden keskuudessa suosittu sivuaine. Omaa tutkintoa voi siis suunnata just siihen suuntaan, kuin itse haluaa ja mikä kiinnostaa!

Kampukset sijaitsevat ympäri Helsinkiä ja kasvatustieteen opiskelijoiden oma tutkikohta on Siltavuorenpenger Kruununhaassa. Monet erilaiset tieteenalat ja järjestöt takaavat sen, että tekemistä, tapahtumia ja meininkiä on laidasta laitaan. Jokaiselle jotain – niin opinnoissa kuin vapaa-ajallakin!

Helsingin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivut

Aikuiskasvatuksen kilta ry:n kotisivut

Peduca ry:n kotisivut