Ideoi, Osaa ja Onnistu on osaamisen kehittämisen konsepti, joka tarjoaa raamit opiskelijoiden itsenäisille koulutus- ja workshopkokeiluille ja tukee kasvatustieteen opiskelijoiden osaamisen kasvattamista.

Haluatko harjoitella työelämätaitoja tutussa ja turvallisessa ympäristössä itsenäisesti tai yhdessä opiskelukaverisi kanssa? Pistä pystyyn oma kuvitteellinen ”toiminimi” ja järjestä ainejärjestösi hallituksen avustuksella oma workshop tai koulutus itsellesi mieleisestä aihealueesta. Jaa rohkeasti omaa osaamistasi muille kasvatustieteen opiskelijoille!

Ideoi, Osaa ja Onnistu on SKOLin lanseeraama osaamisen kehittämisen konsepti (syksy 2020), joka on mahdollista jalkauttaa osaksi jokaisen jäsenjärjestömme opiskelijatoimintaa. Uuden konseptin tarkoituksena on lisätä kasvatustieteen opiskelijoiden (työelämä-)osaamista luomalla raamit, jonka puitteissa opiskelijat voivat itsenäisesti toteuttaa mieleisiään koulutuksia tai työpajoja kanssaopiskelijoille.

Ideoi, Osaa ja Onnistu avaa opiskelijoille matalankynnyksen väylän kasata uutta osaamista ja kokemusta ansioluetteloon sekä mahdollisuuden testata itselle mieleisiä tapoja vetää ryhmiä ja koulutuksia. Opiskelija palkitaan tapahtuman järjestämisestä diplomilla/todistuksella.

Ohjeet Ideoi, Osaa ja Onnistu -konseptin järjestämiseen:
  • Valitkaa hallituksenne/ainejärjestönne sisältä konseptivastaava, joka toimii koulutusten ja workshoppien järjestämisen yhteyshenkilönä ja avustaa opiskelijaa eri käytännön järjestelyissä.
  • Jakakaa konseptin esittelymateriaalia opiskelijoille eri tiedotuskanavia hyödyntäen: ainejärjestön nettisivut, some (Instagram ja Facebook -tilit), sähköpostilistat ym. Olemme koonneet kaiken tarvittavan materiaalin valmiiksi jäsenjärjestöjämme varten. Materiaali pitää sisällään myös diplomi-/todistuspohjan, joka annetaan opiskelijalle aina tapahtuman päätteeksi.
  • Koulutuksen tai työpajan järjestäminen tapahtuu käytännössä samalla tavalla kuin minkä tahansa muun tapahtuman järjestäminen ainejärjestössänne: sovitaan ajankohta, varataan mahdolliset tilat, laaditaan markkinointimateriaali, mainostetaan tapahtumaa eri kanavissa ja kerätään osallistumiset sähköisen lomakkeen avulla. Ainut ero on siinä, että koulutuksen sisällöstä ja sen vetämisestä vastaa opiskelija, joka on luonut kyseisen koulutus-/workshop-idean. Huom. syksyllä 2020 tapahtumat järjestetään suositusten mukaisesti etänä esim. Zoomin kautta.
  • Avustakaa opiskelijaa tapahtuman järjestämisessä tarpeen mukaan. Mikäli opiskelija on innostunut tekemään markkinointimateriaalin itse, vinkatkaa käyttämistänne graafisen suunnittelun ohjelmista. Opastakaa opiskelijaa myös keräämään palautetta itselleen vetämästään tilaisuudesta.

Jos innostuit ja haluat alullepanna uuden osaamisen kehittämisen konseptin omassa kaupungissasi, ota yhteyttä kaupunkisi SKOL-vastaavaan. Olemme perehdyttäneet SKOL-vastaavat konseptin järjestämiseen, mutta myös me SKOLilla autamme teitä pääsemään alkuun! Innolla odotamme, minkälaisia ideoita, osaamista ja onnistumisia konseptin tiimoilta päästään näkemään!

%d bloggaajaa tykkää tästä: