SKOL ja jäsenjärjestöt

Liiton yhtenä tavoitteena on toimia Suomen yliopistokaupungeissa toimivien kasvatustieteiden opiskelijoiden yhdistysten keskuselimenä ja lisätä kasvatustieteiden opiskelijajärjestöjen yhteistoimintaa. SKOL pyrkii helpottamaan kaupunkien välistä yhteistyötä toimimalla linkkinä järjestöjen välillä. Liitto järjestää myös jäsenyhdistysten jäsenille yhteistä valtakunnallista toimintaa ja tuottaa erilaisia palveluita kuten Mentorointiohjelma ja Ideoi, osaa ja onnistu! -konsepti.

SKOLin jäseniä ovat Suomen tiedekorkeakoulujen kasvatustieteiden opiskelijoiden rekisteröidyt yhdistykset. Jäsenjärjestöihin ja eri opiskelukaupunkeihin voi tutustua tarkemmin päävalikosta Opiskelu-otsikon alta.

SKOLin jäsenjärjestot ovat:

  • Aikuiskasvatuksen kilta ry (Helsinki)
  • Peduca ry (Helsinki)
  • Kassos ry (Joensuu)
  • Emile ry (Jyväskylä)
  • Lastu ry (Rovaniemi)
  • Motiva ry (Oulu)
  • Mentor ry (Tampere)
  • Katko ry (Turku)

Jäsenjärjestöjen hallitukset valitsevat vuosittain keskuudestaan SKOL-vastaavan. Vastaavan tehtävänä on tiedottaa SKOLin asioista omalle järjestölleen ja osallistua SKOL-vastaavien tapaamisiin. Tapaamisista ja SKOL-vastaavien toiminnasta vastaa SKOLin hallituksen kaupunkivastaava.

Jäsenjärjestöt päättävät SKOLin toiminnasta kahdessa sääntömääräisessä yhdistyksen kokouksessa, jotka sijoittuvat keväälle ja syksylle. Syksyn yhdistyksen kokouksessa valitaan tulevan kauden Liiton hallitus, sekä vahvistetaan tulevan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kevään yhdistyksen kokouksessa vapautetaan edellisen vuoden hallitus vastuusta hyväksymällä toimintakertomus ja tilinpäätös.

© Essi Kultanen

Kasvatustieteilijöiden yhteistoimintaa

Kasvisristeily on jokavuotinen Suomen kasvatustieteiden opiskelijat yhteen kokoava iloinen suurtapahtuma, joka ajoittuu perinteisesti keväälle. Risteilyn vetäjäksi valitaan aina yksi jäsenjärjestö, jonka vastuulla on risteilyn suunnittelu ja toteuttaminen.

Supersitsit ovat kaikille Suomen kasvatustieteilijöille tarkoitetut vuosittaiset sitsit. Sitsit järjestetään useimmiten lokakuussa syksyisin. Supersitsit suunnittelee ja toteuttaa jokaisen kaupungin jäsenjärjestö vuorollaan. Sitsit ovat erinomainen mahdollisuus tutustua järjestäjäkaupunkiin ja sen sitsikulttuuriin! Supersitseillä oppii myös tutustumaan muihin jäsenjärjestöihin ja heidän sitsitapoihinsa niin tervehdysten, puheenvuorojen kuin laulujenkin kautta.

Lisäksi SKOL järjestää vuosittain monia erilaisia valtakunnallisia tapahtumia yhteistyössä eri järjestöjen ja yhteistyökumppanien kanssa! Seuraamalla SKOLia Facebookissa ja Instagramissa pysyt ajan tasalla tulevista tapahtumista.

%d