Itä-Suomen yliopistossa kasvatustieteen opintoja voi suorittaa sekä yleisen kasvatustieteen että aikuiskasvatustieteen pääaineopintoina. Pääaine valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. Asiantuntijakoulutus on rakennettu elinikäisen oppimisen laajan näkökulman tarjoavaksi koulutusohjelmaksi. Tutkimusta tehdään mm. aikuisten oppimisesta ja oppimisympäristöistä, vapaan sivistystyön laaja-alaisista vaikutuksista, kehittävästä arvioinnista, kansalaisyhteiskunnan rakentumisesta, työyhteisöjen kiusaamisen tunnistamisesta sekä syrjäytymisvaarassa olevan nuorison tukitoimista.

Itä-Suomen yliopistossa on Suomen tasolla todella laaja sivuaineoikeus, ja suurin osa sivuaineista on tutkinto-opiskelijoille vapaasti tarjolla ilman erillisiä pääsykokeita. Tämä takaa sen, että tutkinnosta saa varmasti koottua jokaiselle omanlaisensa. Sivuaineita voi opiskella myös yli kampusrajojen, sekä JOO-opintoina (joustava opinto-oikeus) muista yliopistoista. Pääaineen opintoja voi suorittaa joustavasti niin paikan kuin ajankin suhteen. Monimuotoiset opintomahdollisuudet helpottavat opintojen suunnittelua ja toteutusta myös töiden ohella.

Joensuun kampus on tiivis ja täällä pääsee helposti tutustumaan myös muiden alojen opiskelijoihin. Kampus sijaitsee aivan Joensuun keskustan tuntumassa. Kaupunkina Joensuu on erittäin opiskelijaystävällinen ja opiskelijat ovat näkyvä osa kaupunkia. Keskustassa järjestetään useita poikkitieteellisiä tapahtumia ympäri vuoden.

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoista Joensuussa huolehtii opiskelija-ainejärjestö Kassos ry. Kassos järjestää opiskelun vastapainoksi mukavia tapahtumia niin vapaa-aikaan kuin työelämään liittyen, sekä toimii jäsentensä edunvalvojana. Jokavuotisia tapahtumia ovat mm. Pullaa ja purnausta, Vanhojen ja uusien ilta sekä Pikkujoulusitsit. Kassoslaiset tunnistaa yliopistolla tummansinisistä haalareista ja Pöhnä-pöllöstä.

 

Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen verkkosivut

Kassos ry:n kotisivut