Oulun yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa toimii ainejärjestö Motiva ry, joka on kasvatustieteiden- ja oppimistieteiden koulutusohjelmissa opiskelevien ainejärjestö. Oulussa on myös kaksi kansainvälistä maisteriohjelmaa, LET (Learning, Education and Technology) ja EdGlo (Education and Globalisation), jotka kuuluvat Motiva ry:hyn.

Kasvatustieteen koulutusohjelmassa pääaineena on yleinen kasvatustiede, ja tutkintoon mahtuu paljon vapaasti valittavia sivuaineita (jopa neljä!). Kasvatustieteen opiskelijat kerryttävät opintojen aikana laajan näkemyksen kasvatuksen ja koulutuksen kentästä. Sivuaineiden kautta taas voi tehdä tutkinnosta oman näköisensä! Oppimistieteiden koulutusohjelma on uusi (aloitettu 2022 syksyllä) ja Suomessa vielä ainutlaatuinen tutkinto, jossa yhdistyy kasvatuspsykologia ja koulutusteknologia. Pääaineena on siis kasvatuspsykologia. Myös oppimistieteiden opiskelijoilla on mahdollisuus valita sivuaineita, joilla voi suunnata omaa mielenkiintoaan eri aihealueille. Molemmista koulutusohjelmista valmistuu kasvatustieteen ammattilaisia, jotka voivat toimia erilaisissa suunnittelu-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. 

Oulun yliopistossa parasta on ehdottomasti yhteisöllisyys! Ainejärjestöt tekevät paljon yhteistyötä keskenään, minkä myötä yliopiston käytävillä kävelee tuon tuosta vastaan tuttuja tyyppejä. Oulun yliopiston pääkampuksella Linnanmaalla ovat saman katon alla arkkitehtuurin, teknillinen, kasvatustieteiden, humanistinen, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnat sekä kauppakorkeakoulu – kampus on suuri kokonaisuus, jonka kaikki osat ovat yhteydessä toisiinsa. Opiskelijoilla on siis runsaat mahdollisuudet valita sivuaineita eri tiedekunnista ja muovata tutkinnosta oman näköinen! Monet opiskelijat suorittavat sivuaineita myös muissa yliopistoissa, mikä on mahdollista muun muassa ammattijärjestö Specian koulutustuen avulla.

 

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivut

Motiva ry:n blogi

Seuraa Motivaa Instagramissa @motivary