Turun yliopistossa on monipuolinen kasvatustieteiden koulutustarjonta, sillä Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksella voit opiskella joko asiantuntijaksi valmistavassa kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmassa tai erityisopettajan tutkinto-ohjelmassa.  

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmassa tutkimme oppimisen ja koulutuksen ilmiöitä koko ihmisen elämänkaaren ajalta. Tässä asiantuntijalinjan tutkinnossa opiskelija voi valita pääaineekseen yleisen kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet sijoittuvat laajasti erilaisiin kasvatusalan suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus-, hallinto- ja koulutustehtäviin. Halutessaan tutkinnon opiskelija voi suorittaa myös pedagogiset opinnot.

Lisäksi syksyllä 2022 alkaneessa erityisopettajan tutkinto-ohjelmassa opiskelijoiden pääaineena on erityispedagogiikka. Erityisopettajan tutkinto-ohjelmasta valmistuvat saavat laaja-alaisen erityisopettajan kelpoisuuden.

Kuten kasvatustieteissä yleensä, myös Turussa tutkinnon vahvuutena on monipuolisuus. Esimerkiksi kasvatustieteiden kandidaatin tutkinnon 180 opintopisteestä on omavalintaisia opintoja peräti 99 opintopistettä, eli jokainen opiskelija voi luoda omanlaisen opintopolkunsa. Myös erityisopettajan tutkintoon kuuluu suuri määrä vapaavalintaisia opintoja. Turun yliopistossa on laajat sivuainemahdollisuudet vapaan sivuaineoikeuden ansiosta, ja suosittuja sivuainevalintoja katkolaisten keskuudessa ovat psykologia, liiketoimintaosaaminen (LITO) sekä työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus (TYHE).  

Opintoihin kuuluu oleellisesti myös opiskelijatoiminta ja Katko tarjoaa jäsenistölleen monipuolista tekemistä.

Opiskelun vastapainona on baaribileitä, sitsejä, liikuntakokeiluja, alkoholittomia hengailuiltoja sekä työelämään ja kulttuuriin liittyviä tapahtumia – Katkon gaaloja ja vuosijuhlia unohtamatta!

Jokainen jäsen on lämpimästi tervetullut mukaan Katkon toimintaan. Oman ainejärjestön toiminnan lisäksi on Turussa tarjolla runsaasti poikkitieteellisiä tapahtumia ja haalarit ovat todella tuttu näky tämän opiskelijakaupungin katukuvassa.

Tervetuloa Turkuun ja Katkolle! Katkolla on hyvä olla!

 

Opiskelijalähettiläs Elinan video kasvatustieteiden opiskelusta Turussa

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivut

Katko ry:n kotisivut