Jyväskylän yliopisto on oiva paikka opiskelijalle. Sen 14 700 opiskelijan ja kuuden tiedekunnan yhteisö tarjoaa loistavat mahdollisuudet tutustua opiskelujen aikana moniin eri aloihin tietotekniikkainsinööreistä psykologeihin. Jyväskylän yliopiston juuret ovat jo 150 vuotta sitten perustetussa opettajankoulutusseminaarissa. Kaupunkimme on siis kuin kasvatustieteilijän koti!

Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede kuuluu Jyväskylällä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan ja sen alla kasvatustieteen laitokseen. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto-ohjelmaan sisältyy kasvatustieteen perusopinnot (25 pistettä), kasvatustieteen aineopinnot (40 pistettä), muut yhteiset opinnot (23 pistettä) ja jopa 92 pisteen vapaasti valittava opinnot.

Kasvatustieteen maisteri tutkinto-ohjelmamme jakautuu syventäviin opintoihin (80 pistettä), vapaasti valittaviin opintoihin (35 pistettä) ja muihin yhteisiin opintoihin (5 pistettä). Maisteriohjelmaan sisältyy myös 10 opintopisteen harjoittelujakso.

Jyväskylän yliopistossa sivuainevalintamahdollisuudet ovat erittäin laajat. Vapaasti valittavia ja samalla kasvatustieteilijöiden keskuudessa suosittuja sivuaineita ovat muun muassa erityispedagogiikka, psykologia, markkinointi, johtaminen ja viestintä. Maisterivaiheessa on suosittua suorittaa myös aikuiskasvattajan pedagogiset opinnot. Opiskella voi myös esimerkiksi viittomakieltä, kestävää kehitystä tai sukupuolentutkimusta.

Jyväskylässä kaupunki ja opiskelijat ovat yhtä. Yliopiston kampukset sijaitsevat aivan keskustan kupeessa, joten opiskelijat näkyvät Jyväskylän kaupunkikuvassa voimakkaana ja nuorekkaana tuulahduksena. Kompakti keskustaratkaisu tuo palvelut lähelle opiskelijoita, ja toimivan asumisratkaisun takaa myös Kortepohjan ylioppilaskylä kaupungin keskustan ulkopuolella. Myös liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet ovat mainiot kaupungin keskustan rajaavilla Harjulla sekä Jyväsjärvellä. Unohtaa ei saa myöskään Jyväskylän aina eloisaa yöelämää.

Emileläiset eli yleisen kasvatustieteen opiskelijat tunnistetaan neonkirkkaana loistavista oransseista haalareistaan sekä mahtavasta yhteishengestä ja yhdessä tekemisen meiningistä. Siksipä Jyväskylässä kaikki yleisen kasvatustieteen opiskelijat kuuluvat tiiviiseen porkkanaperheeseen.

Tervetuloa Jyväskylään!

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan verkkosivut

Emile ry:n kotisivut