Julkaistu alunperin 13.11.2020

Sivuaineet. Ne mahdollistavat, innostavat mutta myös tuskastuttavat. Ne herättävät tunteita ja pohdintaa siitä, mitä sivuaineita olisi hyvä valita ja jääkö jostain paitsi, jos jättää jotain valitsematta. Kasvatustieteilijän uhka ja mahdollisuus ovat laajat vaihtoehdot valita erilaisia sivuaineita täydentämään tutkintoa.

Pohdiskelua helpottamaan Lassi Rantanen on kirjoittanut meille sivuaineiden valinnasta. Hän on viidennen vuoden aikuiskasvatustieteen opiskelija Turun yliopistosta ja työstää tällä hetkellä graduaan. Lassin sivuaineiden paletti on monipuolinen – hän on opiskellut psykologian perus- ja aineopinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot ja on näiden lisäksi aloittanut myös filosofian perusopinnot. Tässä Lassin kokemukset ja neuvot sivuaineisiin ja niiden valintaan liittyen:

Palaan päivään, jolloin aloitin omat opintoni. Olin muuttanut uuteen kaupunkiin ja samalla vuokralle ensimmäiseen omaan asuntooni. Kaikki oli uutta ja pelottavaa. Orientaatioviikolla saimme kuulla, että olemme heti suurien valintojen äärellä. Pääaine tulisi päättää ja myös sivuaineet, joilla lähteä liikenteeseen.

Voisin puhua miljoonasta asiasta liittyen opintojen aloitukseen, mutta keskityn nyt sivuainevalintaan. Se on valinta, jonka kohtaamme opintojen alussa ja usein myös monen monta kertaa opintojen aikana. Mielestäni sivuainevalintaan liittyy kaksi päädiskurssia eli puhetapaa. Toinen liittyy hyötyyn ja toinen kiinnostukseen.

Olet varmasti joskus kuullut neuvon: ”ota sivuaineeksi se, mikä sinua kiinnostaa” tai ”valitse sivuaineesi uratavoitteidesi mukaisesti”. Ihannetilanne varmaan olisi se, että molemmat toteutuisivat. Omien kokemuksieni mukaan opiskelijat ovat harvoin ihannetilanteessa ja kohtaavat sen vuoksi ongelmia valinnan suhteen. Kyseessä voi olla yksinkertaisesti vaikeus valita hyödyn ja kiinnostuksen väliltä. Se saattaa johtua myös kyvyttömyydestä tunnistaa kiinnostusta tai hyötyä.

Käytännössä emme siis tiedä, mikä sivuaine meitä kiinnostaa, tai osaa arvioida mikä aineista meitä kiinnostaa eniten. Vastaavasti emme välttämättä tunnista, mikä sivuaine hyödyttää meitä tavoittelemallamme urapolulla, tai kykene tunnistamaan omaa polkuamme monien eri vaihtoehtojen keskeltä.

Esitän seuraavaksi oman mielipiteeni hyöty vs. kiinnostus -kiistaan. En usko, että mikään sivuainevalinta aukaisee tai toisaalta sulkee ratkaisevasti ovia. Puolestaan uskon siihen, että olet oikeastaan ihannetilanteessa opiskellessasi ainetta, josta olet kiinnostunut. Väitän nimittäin, että kiinnostus synnyttää hyötyä. Kiinnostuksesta kumpuaa motivaatiota, joten opiskelet hyvin ja muistat hyvin. Kerrytät tiedollista pääomaasi ja keksit varmasti tavan soveltaa oppimaasi. Seuraamalla kiinnostustasi saavutat hienoja asioita, ja usein vielä nautit siitä. Seuraamalla hyötyä ilman kiinnostusta hakkaat usein vain päätäsi seinään, etkä välttämättä edes saavuta tavoittelemiasi asioita.

Minun neuvoni on siis miettiä, mikä sinua kiinnostaa. Etsi vastausta useasta suunnasta. Voit tutustua eri sivuaineiden kurssitarjottimiin ja vaihtaa ajatuksia kavereidesi kanssa. Entä mitä asioita tykkäät pohtia tai mistä asioista tykkäät keskustella vapaa-ajallasi? Mitä uutta haluaisit oppia tai mistä haluaisit oppia lisää? Toinen, edellistä vielä tärkeämpi neuvoni on ottaa rennosti. Sivuaineita voi opiskella useita, niitä voi vaihtaa ja opiskella vielä tutkinnonkin jälkeen. Lähde siis jostain liikkeelle!

Ja mitä tämän hetken kasvatustieteilijä opiskelee sivuaineikseen?

Useimmissa kasvatustieteiden koulutuksissa sivuaineet ovat isossa roolissa, sillä niitä on mahdollista sisällyttää tutkintoon useampia. Yleisimpiä kasvatustieteilijöiden sivuaineita ovat liiketalouden opintokokonaisuus, henkilöstöjohtaminen, psykologia, sosiaalitieteet tai sosiaalityö ja monikulttuurisuus. Lisäksi moni kasvatustieteilijä opiskelee tutkintonsa rinnalle opettajan pedagogiset opinnot. Sivuainemahdollisuudet ja niiden nimikkeet vaihtelevat yliopistokohtaisesti, mutta vastaavien teemojen ympärillä pyöriviä opintokokonaisuuksia on tarjolla kaikkialla. Näiden yleisimpien vaihtoehtojen lisäksi on kymmeniä tai jopa satoja vaihtoehtoja ympäri Suomea, joten eri sivuainemahdollisuuksia kannattaa tutkia ja harkita avarakatseisesti. Tärkeintä sivuaineita valitessa on kuunnella itseään, ja luoda tutkinnosta niiden kautta omannäköinen!