Suomen Kasvatustieteiden Opiskelijoiden Liitto ry on vuodesta 2018 asti jakanut vuoden kasvatustietelijä -palkinnon, sillä SKOL ja Specia ovat halunneet antaa tunnustusta ansioituneelle kasvatustietelijälle, joka on omalla toiminnallaan edistänyt kasvatustieteiden tunnettavuutta sekä yleistä kasvatustieteellistä keskustelua. Vuosittain SKOL on päättänyt tietyn teeman, jonka saralla tehtyyn ansiokkaaseen työhön on kiinnitetty valinnassa erityistä huomiota.

Miten valinta tehdään?

Vuoden kasvatustieteilijäksi kuka tahansa voi ehdottaa ketä tahansa tuntemaansa kasvatustieteilijää, joka hänen mielestään ansaitsee kunnian ja on toiminut valinnan kriteerien mukaisesti. Valituksi voi tulla opiskelija, tai pitkään työelämässä toiminut henkilö – tärkeintä on ansioitunut toiminta kasvatustieteiden alalla. Saatujen ehdotusten joukosta SKOL valitsee vuoden kasvatustieteilijän, joka palkitaan Specian järjestämässä vuosittaisessa Kasvuseminaarissa.

Aiemmin palkitut 

2022 – Alisa Uusi-Kilponen

Vuonna 2022 etsittiin digitaalisten ratkaisujen asiantuntijaa, joka on auttanut toiminnallaan kehittämään kasvatustieteiden tunnettavuutta ja vienyt työelämää eteenpäin. Alisa on toiminut ansiokkaasti verkkopedagogiikan ja oppimisen kehittämisen asiantuntijana erityisesti tiedekasvatuksen parissa. Hän on toiminnallaan ollut varmistamassa matematiikan opetuksen kehityksen edistymistä tulevaisuudessa.

2021 – Saana Ylikruuvi 

Vuonna 2021 huomio kiinnittyi yhdenvertaisuuden edistämiseen niin työ- kuin opiskeluelämässä sekä vastuullisemman työelämän luomiseen. Saana on erityisesti nostanut esiin aiheita ympäristökasvatuksesta, opettajien jaksamisesta sekä yhteiskunnallisen muutoksen vaikutuksista.

2020 – Telma Rivinoja

Vuonna 2020 etsittiin luovaa osaamisen kehittäjää, tai jatkuvan oppimisen promoottoria, joka edistänyt vastuullisemman työelämän luomista. Telma on työssään yhdistänyt kasvatustieteen ja työhyvinvoinnin osaamista ja valmentaa suomalaisia työntekijöitä kohentamaan omia valmiuksiaan kehittää ja ylläpitää työhyvinvointia. Telma on tekemisessään nostanut esille kasvatustieteet yhtä tärkeänä osaamisalana muiden tieteenalojen rinnalla, sekä toiminut aktiivisena alumnina ainejärjestölleen.

2019 – Maiju Toivonen

Vuonna 2019 haettiin aktiivisesti kasvatustieteiden tunnettavuutta ja arvostusta lisännyttä henkilöä, joka on toiminut innovatiivisesti kasvatustieteiden kentällä. Maiju on aktiivisesti levittänyt kasvatustieteen ilosanomaa niin somessa, yliopiston alumnitoiminassa kuin työelämässäkin. Hän on puhunut aktiivisesti kasvatustieteilijöiden osaamisen esiin tuomisen puolesta ja haluaa auttaa aloittelevia kasvatustietelijöitä arvostamaan koulutustaan ja osaamistaan. Maiju on toiminut aktiivisesti kasvatustietelijöiden työllistymisen edistäjänä ja osaamisen kehittäjänä, sekä luonut myönteistä ja eteenpäin suuntautuvaa kuvaa kasvatustieteilijöistä.

2018 – Mia Kemppaala

Vuonna 2018 haettiin innostunutta jatkuvan oppimisen ja luovan yhteistyön osaajaa, joka on toiminnallaan edistänyt kasvatustieteiden tunnettavuutta. Mia on toiminut innostuneesti luovan yhteistyön ja innostavan vertaisoppimisen puolestapuhujana. Hän on toiminut aktiivisesti kehitystehtävissä ja kannustanut rohkeaan vuorovaikutukseen yhteisöissä.

%d bloggaajaa tykkää tästä: