Kasvatustieteitä voi opiskella ympäri Suomea seitsemässä eri yliopistossa Helsingissä, Turussa, Jyväskylässä, Rovaniemellä, Oulussa, Tampereella ja Joensuussa. Tieteiden kentällä kasvatustieteet sijoittuvat yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden välimaastoon ja usein kasvatustieteitä kuvataan ihmistieteiksi. Kasvatustieteiden koulutuksissa tyypillisiä aihealueita ovat kasvatuksen historian, kasvatuspsykologian, koulutuspolitiikan, koulutuksen hallinnon ja kehittämisen sekä kasvatuksen sosiologian opinnot.

Kasvatustieteisiin kuuluu eri pääaineita, jotka vaihtelevat yliopistoittain. Jokaisessa kaupungissa on mahdollista opiskella pääaineena yleistä kasvatustiedettä. Osassa yliopistoista aikuiskasvatustiedettä opiskellaan yleisen kasvatustieteen ohella ja osassa yliopistoista aikuiskasvatusta voi opiskella omana pääaineenaan. Lisäksi esimerkiksi Turussa kasvatustieteiden koulutuksessa voi pääaineeksi valita erityispedagogiikan ja Lapin yliopistossa mediakasvatuksen. Koulutuksissa on hieman painotuseroja ja siitä syystä niihin kannattaa tutustua tarkkaan, jotta löytää omia kiinnostuksen kohteita vastaavan yliopiston ja koulutusohjelman.

Jokaisessa yliopistossa toimii oma opiskelijajärjestönsä ja jokainen niistä on myös SKOLin jäsenjärjestö. Jäsenjärjestöjen toimintaa värittävät erilaiset tapahtumat sekä toiminta SKOLin kanssa yhteistyössä edistäen kasvatustieteiden sanomaa.

Miksi sinun pitäisi hakea opiskelemaan kasvatustieteitä?

Abit hikoilevat paraikaa ylioppilaskirjoitusten parissa. Pian kuitenkin koittaa se aika, kun pitäisi päättää, mitä alkaa opiskelemaan. Me kerromme sinulle nyt, miksi kasvatustieteet on aivan loistava vaihtoehto!

Kiinnostaako sinua opetusala? Entäpä ihmisen kasvu ja ympäristön vaikutukset siihen? Kiinnostaako sinua psykologia ja ihmismielen ihmeet?

Kasvatustiede on siinä mielessä loistava ala, että sen sisällä voit suuntautua melkein mihin vain. Kandidaatin tutkielman ohjaajani sanoi, että valitse tutkielman aiheeksi mikä tahansa mikä sinua kiinnostaa, kasvatustieteet saa kyllä yhdistettyä siihen jotenkin.

Ja se on totta. Jokainen ihminen kasvaa läpi elämänsä. Kasvaa ja oppii asioita. Kasvatustieteet läpäisevätkin parhaimmillaan koko ihmiselämän, aina ihmisentaimista aikuisiin ihmisiin saakka.

Eikä kasvatus rajoitu oppilaitoksiin. Monet kasvatustieteilijät luovat uransa yrityksissä erimerkiksi henkilöstöasiantuntijoina tai koulutussuunnittelijoina. Koska ihmisiä on kaikkialla, ja koska ihmiset tarvitsevat jatkuvaa kasvatusta – eli oppimista – meitä tarvitaan ihan kaikkialla!

Kasvatustieteitä opiskelemalla ajattelusi kehittyy ja kypsyy. Opit katsomaan yhteiskuntaa laajalta katsantokannalta, mikä erottaa kasvatustieteen alana opettajankoulutuksesta. Vaikka sekä yleinen kasvatustiede että opettajankoulutus kuuluvat molemmat kasvatustieteiden alle, on opiskelu niissä toisistaan poikkeavaa, eikä yleisen kasvatustieteen opiskelijoista lähtökohtaisesti tule opettajia. Siinä missä opettajaksi opiskelevat harjoittelevat opettamista, me yleisen kasvatustieteen opiskelijat opettelemme ymmärtämään globaalia maailmaa ja kasvatuksen merkitystä siinä. Molempiin kylläkin haetaan saman VAKAVA-kokeen kautta, mutta opettajaksi pyrkiville järjestetään aineistokokeen lisäksi myös koulutuskohtaisia soveltuvuuskokeita.

Yleinen kasvatustiede ei ole varsinaisesti oikea termi kasvatustieteitä opiskeleville, sillä maisterivaiheessa voit suuntautua yleisen kasvatustieteen lisäksi esimerkiksi aikuiskasvatukseen tai mediakasvatukseen. Käytän termiä kuitenkin tässä yhteydessä erottaakseni sen opettajankoulutuksesta.

”Siinä missä opettajaksi opiskelevat harjoittelevat opettamista, me yleisen kasvatustieteen opiskeljat opettelemme ymmärtämään globaalia maailmaa ja kasvatuksen merkitystä siinä.”

SKOL eli Suomen Kasvatustieteiden Opiskelijoiden Liitto ajaa nimenomaisesti yleisen kasvatustieteilijöiden opiskelijoiden asioita. Opettajaksi opiskeleville on oma liittonsa SOOL, sen sivuille pääset täältä.

Miksi yleisen kasvatustieteiden asiantuntijoille on oma paikkansa tässä yhteiskunnassa?

Säännönmukainen kasvatus on ollut aikoinaan yksi isoimmista syistä hyvinvointiyhteiskuntien syntyyn. Kun kaikki säätyyn katsomatta pääsivät koulun penkille, rikollisuus väheni, väestö sivistyi ja talous lähti kasvuun. Suomalainen kasvatus onkin ollut viime vuosikymmeninä maailman parasta, ja yksi syy siihen on ollut nimenomaan tasa-arvoinen opetus. Ajattele, opiskelemalla kasvatustieteitä voit edustaa maailman parhaimmistoa. Tätä ei monella alalla ole tarjolla!

”Ajattele, opiskelemalla kasvatustieteitä voit edustaa maailman parhaimmistoa.”

Yksi aivan erityinen taito, jota tarvitaan hyvin paljon nykyajan työelämässä, ja jonka kasvatustieteilijät opinnoissaan omaksuvat, on ihmisyyden ymmärtäminen eri näkökulmista. Ihmiset ovat erilaisia, eikä toista ihmistä voi muuttaa. Sen sijaan voit ymmärtää miksi toinen ihminen toimii niin kuin toimii. Tämä on erittäin tärkeää työelämässä, sillä et voi valita työkavereita tai esimiehiäsi. Kasvatustieteilijät ovatkin osoittautuneetkin tämän osaamisensa vuoksi erinomaisiksi esimiehiksi ja ohjaajiksi. Kun tuntosarvet ovat herkällä, osaa ottaa ryhmän haltuunsa niin, että se toimii kaikista parhaalla tavalla.

Kasvatustieteilijät ovat usein myös intohimoisia kehittäjiä. Kun on oppinut näkemään maailman pienten palasten sijaan kokonaisuutena, pystyy myös näkemään syy-seuraus-suhteet organisaatiossa sekä sen mahdolliset ongelmat ja parannuskohteet. Kehitystä on pakko tehdä, sillä vain muutos on pysyvää. Voisikin sanoa, että olemme muutoksen experttejä, koska olemme aina askeleen edellä.

 

Mitä kasvatustieteilijät sitten tekevät? Tähän on mahdotonta antaa yksiselitteistä ja tyhjentävää selitystä. Siksi kerrommekin tällä sivulla erilaisia alumnitarinoita, jotka toivottavasti innostavat ja auttavat ymmärtämään kasvatustieteiden työelämän kenttää paremmin. Voit kuunnella esimerkiksi alumnien podcasteja täällä!

Tulemme myös julkaisemaan tällä sivulla artikkelin, joka pureutuu kasvatustieteilijöiden työelämäkenttään syvemmin. Julkaisemme lisäksi inspiroivia tarinoita harjoitteluista ja kesätyöpaikoista. Seuraa siis meitä Instagramissa ja Facebookissa, niin kuulet ensimmäisten joukossa uusista sisällöistä! Ole myös rohkeasti yhteydessä meihin, mikäli sinulla herää kysyttävää. Vastaamme mielellämme.

Tämä artikkeli on kirjoitettu SKOL:n teettämän kyselyn vastausten pohjalta.